Portfolio

Een selectie van succesvol gerealiseerde gemeentelijke opgaven geven een beeld van de variatie in de portfolio.


Ontwikkelproces Mobiliteitsvisie

De ruimtelijke en bereikbaarheidsopgaven van de gemeente Boxtel zijn ingewikkeld en van stedelijk niveau. Dat schreeuwde om een langetermijnvisie. De basis daarvoor is gelegd in een visie op de problematiek, de ambitie en de aanpak, met draagvlak bij afdelingen, college en gemeenteraad.

Verbeterproces Samenwerking De Achtbaan

Initiatief en implementatie van het proces om duurzame verbetering te realiseren bij de interne samenwerking in het ruimtelijk domein in Someren. Basis vormde het Teamflow-model, ondersteunt door specialisten van Teamplayers.nu

Herstructurering Cultuurcentrum

Omvorming van de organisatie van het cultuurcentrum in Deurne van een niet succesvol ondernemersmodel naar een goed werkend stichtingsmodel. De opgave werd bemoeilijkt door een slecht imago, incidenten en de goede bemensing van de organisatie.

Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Projectleiding van initiatief- tot realisatiefase van de MFA in Biest-Houtakker. Kenmerkend zijn de samenwerking met het gemeentebestuur, de architect en de krachtige lokale gemeenschap.

Realisatie Zuidelijke Omlegging

Projectleiding van de tracestudie tot en met het onherroepelijk bestemmingsplan. De politieke geschiedenis, de beschermde knoflookpad en een kritische omgeving maakte de opgave in de gemeente Deurne een uitdagende.

Workshops Projectmatig Werken

Het projectmatig werken een energieke impuls gegeven met workshops van een dag. Deelnemers van alle afdeling van de gemeente Gilze en Rijen kregen handvaten, inzicht en positieve energie. Focus lag op houding en gedrag, niet op het handboek projectmatig werken.

Programmasturing Verbetering Wegen

In 2,5 jaar is een investeringsbudget van tien miljoen euro voor achterstallig onderhoud aan wegen op slimme wijze geprioriteerd, gemaximaliseerd en gerealiseerd. Succeselement is de verwerving van 2,4 miljoen euro provinciale subsidie.